Ako mám priniesť diplomovku na tlačenie, aby nevznikol žiadny problém?

Ideálny formát je súbor PDF, ktorý ste vyrobili vytlačením cez tlačiareň PDF alebo uložením vo WORDe. Súbor môžte priniesť osobne na USB kľúči, CD, pamäťovej karte, poslať e-mailom alebo cez náš objednávkový formulár.

Krátky návod ako vytvoriť PDF:

Súbor PDF vytvoríme:

 • vytlačením. Postup je veľmi jednoduchý, stiahnite si z internetu free PDF CREATOR, nainštalujte podľa pokynov do počítača, otvorte si WORD a PDF vytvoríte, ako keby ste išli svoj dokument tlačiť - medzi tlačiarňami si nájdite PDF creator, potvrďte a dajte tlačiť. Po chvíli sa Vám vytvorí PDF súbor, ktorý si poctivo skontrolujte.
 • uložením. Túto možnosť ponúka Word od verzie 2007 a vyššie.

Ak došlo k posunom medzi WORDom a PDF, treba sa vrátiť naspäť do WORDu, upraviť problémovú časť a znovu vytvoriť PDF. Takto korektne vytvorený súbor PDF prinesiete k nám a o ostatné sa postaráme.

Ako si mám vypočítať konečnú cenu za kus práce?

Kritéria na zloženie ceny za jeden kus práce:

1. čas odovzdania zviazanej práce - do 3 dní, do 24 hodín, do 4 hodín, do 30 minút, do 3 hodín s predobjednávkou obalov 2 dni vopred

2. potlač textu na obale prác: Technológia Classic – v cene je základný počet piatich riadkov na obale. Poväčšine sa jedná o univerzitu, fakultu, typ práce (Bakalárska práca, Diplomová práca, Rigorózna práca, Dizertačná práca, Habilitačná práca, Záverečná práca, Atestačná práca) a rok s menom v jednom riadku. Študenti niektorých univerzít však musia mať na obale viac informácií. Riadky navyše sú spoplatňované systémom doúčtovania 2€/riadok. Poväčšine je to katedra, evidenčné číslo, názov témy práce, rok a meno pod sebou. zlaté písmo má reliéfny charakter, do materiálu je písmo pomocou kovovej matrice vtlačené.

3. potlač textu na obale prác: Pri Štandarde potláčame obal práce priamo z počítača (na rozdiel od ručného naskladávania písmen pri technológii Classic), nie sú žiadne doplatky za potlač navyše. Je to digitálna plochá potlač obalu.

4. tlačenie práce a ďalšie doplnkové služby (vypaľovanie a popisovanie CD, poprípade vytvorenie PDF súboru a iné.)

Čo znamená Vyhotovenie do 3 dní?

Do troch dní znamená, že keď prinesiete prácu v pondelok, v stredu ju máte hotovú a pripravenú na prevzatie. O presnej hodine, kedy bude práca pripravená na prevzatie, sa vždy dohodneme pri potvrdzovaní objednávky. Samozrejme platia otváracie pracovné hodiny, ktoré sú od 8:00 do 16:00 hodiny. Počas najväčšej špičky odovzdávania prác máme otváracei hodiny posunuté hlboko do noci, preto sa telefonicky informujte, aj keď chcete priniesť prácu na tlač a viazanie podvečer.

Čo znamená Vyhotovenie do 24 hodín?

Do 24 hodín znamená, že keď prinesiete prácu v pondelok do 12:00 hodiny, v utorok ju máte hotovú a pripravenú na prevzatie. O presnej hodine, kedy bude práca pripravená na prevzatie, sa vždy dohodneme pri potvrdzovaní objednávky. Samozrejme platia otváracie pracovné hodiny, ktoré sú od 8:00 do 16:00 hodiny. Počas najväčšej špičky odovzdávania prác máme otváracei hodiny posunuté hlboko do noci, preto sa telefonicky informujte, aj keď chcete priniesť prácu na tlač a viazanie podvečer.

Čo znamená Vyhotovenie do 4 hodín?

Do 4 hodín znamená, že keď prinesiete prácu do 10:00 hodiny, máte je hotovú ešte v ten deň okolo 14:00 hodiny a vy stihnete otvorené študijné oddelenie. Prípadne zadáte objednávku po 12:00 hodine, môžte ju mať vyhotovenú na ďalší pracovný deň ráno. O presnej hodine, kedy bude práca pripravená na prevzatie, sa vždy dohodneme pri potvrdzovaní objednávky. Samozrejme platia otváracie pracovné hodiny, ktoré sú od 8:00 do 16:00 hodiny. Počas najväčšej špičky odovzdávania prác máme otváracei hodiny posunuté hlboko do noci, preto sa telefonicky informujte, aj keď chcete priniesť prácu na tlač a viazanie podvečer.

 

 

Čo znamená Vyhotovenie do 3 hodín s predobjednávkou vopred?

Ak viete, že budete potrebovať zviazať prácu narýchlo, objednáte sa vopred najmenej 1 pracovný deň, môžte pre istotu aj viac dní predtým. Predobjednávka vopred znamená, že prídete buď osobne alebo pošlete elektronicky prvú stranu, ktorá sa bude tlačiť na tvrdé dosky, pretože najzdĺhavejšou časťou viazania diplomovky je práve výroba obalu. Spíšeme a potvrdíme Vám objednávku, kedy si záväzne dohodneme farbu tvrdých dosiek, farbu razenia textu na obale tvrdých dosiek (zlatá, strieborná), počet kusov prác, ktoré budete potrebovať zviazať a približný počet strán, ktorý práca bude mať a môžte v pokoji pracovať na obsahu Vašej práce.

Ak prinesiete vytlačenú prácu, prípadne ju budeme aj tlačiť, zviazanú Vám ju odovzdáme do 3 hodín (neznamená o 3 hodiny, je to podľa dohody s Vami, môže byť aj o hodinu).

Výhodou objednávky vopred je zaručené prijatie Vašej práce na viazanie v deň najväčšej špičky. Napriek tomu, že patríme medzi najväčších výrobcov, všetky práce sa zviazať nedajú, preto uprednostňujeme objednaných, a to aj pri tlačení prác. Preto je táto ponuka zaradená medzi neobmedzenými na počet zákazníkov.

Razenie riadkov textu univerzity a fakulty na obale práce

Ak potrebujete na tvrdom obale práce vyraziť (zlatou alebo striebornou) text univerzity a tá je na dva riadky, toto účtujeme ako jeden riadok. To isté platí aj o fakulte. Takže vždy univerzita a fakulta sú účtované ako dva riadky razenia textu na obale, napriek tomu, že sú vo viacerých riadkoch. Vyplýva to z technologického postupu výroby.

Je možné potlačiť text aj na chrbáte záverečnej práce ?

Áno, samozrejme. Pri objednávke potlače chrbátu záverečnej práce si, prosíme, dajte pozor na text, z ktorej strany bude čitateľný. Jednotlivé univerzity to majú veľmi rôzne a sú dve možnosti, buď sa bude čítať text zospodu hore (spodná časť riadku bude smerom k prednej časti obalu) alebo zhora dole (spodná časť riadku bude smerom k zadnej časti obalu).

Aký je rozdiel medzi potlačou obalu Classic a Štandard?

Rozdiel medzi Classic a Štandard je v technológii potlače obalu. Classic je klasická potlač textu na obale razením – zlatiaci stroj je ovládaný manuálne, po jednom písmenku sa naskladáva Váš text a ten sa následne tlakom pomocou matrice prenáša na obal (termoražba). Typ (font) písma, ktorý používame na razenie, je originálny Times New Roman 16 bold. Pri Štandarde používame modernú potlač textu na obale digitálnou technológiou – zlatiaci stroj je ovládaný počítačom a potlač na obale je plochá, nie reliéfna ako pri Classic. Pri Štandarde máte možnosť použiť akýkoľvek typ a veľkosť písma, prípadne aj logo univerzity. Pri technológii Classic je viditeľný efekt vtlačeného písma do obalu, ktorý zaručuje lepšiu čitateľnosť oproti plochej potlači textu na obale digitálnou technológiou bez 3D efektu.

Ako mám objednať viazanie cez e-mail?

- do e-mailu prosím skopírujte a vyplňte nasledujúce položky:

 • počet kusov prác:
 • technológia potlače obalu: Classic / Štandard
 • farba obalu tvrdých dosiek:
 • farba razenia na obale tvrdých dosiek: Zlatá / Strieborná / iná
 • približný počet strán vrátane príloh:
 • budete v práci potrebovať záložku na mapy alebo iné prílohy: áno/nie
 • poslať prvú stranu (obal), ktorá bude na obaloch prác
 • požadovaný čas vyhotovenia obalov: štandardne do 2 pracovných dní
 • telefonický kontakt na seba:

Ako mám objednať viazanie cez objednávkový formulár?

Je to veľmi jednoduché, stačí si kliknúť na záložku Objednávka a postupovať podľa pokynov. Ak budete potrebovať nejakú špeciálnu požiadavku, ktorá nie je plne obsiahnutá v on-line objednávke, dopíšte ju prosím do časti formulára Doplňujúce informácie.

On-line objednávka slúži zatiaľ len na dokumenty formátu A4. Ak potrebujete prácu vo formáte A3, môžte tiež využiť tento formulár, ale do poznámky dopíšte, že sa jedná o formát A3. Vašu objednávku a cenu Vám potvrdíme e-mailom alebo telefonicky.

Kontakt

Garmond Nitra, ul. Fraňa Mojtu 10, 949 01 Nitra

 • » vo dvore medzi občerstvením HamiPapi a starým kostolom
 • » možnosť parkovania vo dvore - prosíme zavolať na telefónne čísla, keď budete stáť pred rampou, ktorú Vám následne otvoríme
 • » Recepcia a príjem objednávok: 0901 752 398
 • » Hotline: 0910 932 912
 • diplomovky@garmondnitra.sk
 • www.diplomovkynitra.sk
 • www.garmondnitra.sk

Napíšte nám